Jan Nordblom föddes på Hamburgö och kom tidigt in i tryckbranchen. Men efter några år flyttade han till Uddevalla och senare till Lidköping.
I Lidköping arbetade han på ett stort tryckeri några år men startade sedan ett eget med en kompanjon. Där satsade man mycket på förpacknings tillverkning och sättning till slutkunder och andra tryckerier. Företaget gick bra och man skaffade sig en bred kundkrets.

Med åren fick Jan hemlängtan och fick under 90-talet ett erbjudande att ta över Nya Tryckeriet i Hamburgsund. Marcus som är född i Lidköping flyttade hit och stod första åren i en källare på en villa och tryckte. Man växte snart ur lokalerna och några år senare byggdes en lokal på Industriområdet.

Idag är vi fyra personer med olika bakgrund men alla har lång erfarenhet av trycksaksproduktion. Företaget jobbar för att vara ett smidigt, modernt och strömlinjeformat tryckeri som följer med i tiden, utan att tappa rötterna. Vi jobbar mer med digitaltryck och storformat idag men kan fortfarande hjälpa kunderna med offsettryck och specialefterbehandling.

Tillsammans har vi över 100 års erfarenhet av trycksaksproduktion och vi försöker ständigt följa utvecklingen för att dina önskemål ska stillas.

2015 utsågs Nordbloms Trycksaker till Årets företagare